European Building Summit 2023

L’edificació circular, l’enfocament sostenible per a la construcció del futur

edificación circular
La sostenibilitat és, sens dubte, un dels temes clau en qualsevol sector productiu. La construcció és un d'aquests sectors que té pendent incorporar moltes de les variables que afecten el clima. El sector necessita debatre de manera conjunta com afrontar la situació. Com transformar la indústria a les noves exigències legals i adaptar-ho a la nova realitat ambiental.

Un dels enfocaments possibles per evolucionar cap a un model més sostenible és l'ús de model d'edificació circular. L'edificació circular fa referència a la construcció d'edificis que estan dissenyats i construïts per tenir un impacte ambiental mínim. Aquest tipus de construcció es basa en el principi de l'economia circular, que busca minimitzar la generació de residus i maximitzar l'ús de recursos renovables. En aquest sentit, el disseny i la construcció d'edificis circulars tenen en compte tot el cicle de vida de l'edifici, des de la selecció de materials fins al desmantellament i el reciclatge. Són molts els aspectes que converteixen l'edificació circular en l'enfocament de la construcció del futur, i en aquest article intentarem desenvolupar-ne cadascun.
Reducció de residus i emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
L'edificació circular redueix la producció de residus i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en promoure l'ús de materials reciclats i la reutilització dels materials existents. En utilitzar materials de construcció que ja estan disponibles, es redueix la necessitat d'extreure nous recursos, cosa que alhora disminueix l'impacte ambiental associat amb la seva producció i transport.

Augment de l'eficiència energètica
Els edificis circulars estan dissenyats per maximitzar l'eficiència energètica i reduir-ne la demanda. Això s'aconsegueix mitjançant l'ús de materials de construcció amb una alta capacitat d'aïllament tèrmic, el disseny d'edificis per aprofitar la llum natural i la instal·lació de sistemes d'energia renovable.
Foment de la innovació i la creativitat
L'edificació circular fomenta la innovació i la creativitat al disseny. L'enfocament de l'edificació circular promou la col·laboració entre diferents sectors i disciplines per trobar solucions que permetin construir edificis sostenibles.

Reducció de costos a llarg termini
L'enfocament circular pot reduir els costos a llarg termini associats amb la construcció i el manteniment d'edificis. Els materials reciclats i reutilitzats són més econòmics que els nous materials, i els edificis dissenyats per maximitzar l'eficiència energètica poden reduir significativament els costos d'energia.

Creació de llocs de treball i noves oportunitats de negoci
Aquest model de construcció pot crear noves oportunitats de negoci i ocupació al sector. La reutilització de materials i la renovació d'edificis existents poden generar ocupació a la indústria de la construcció, mentre que la innovació i la creativitat en el disseny d'edificis sostenibles poden impulsar noves oportunitats de negoci.

En conclusió, l'edificació circular és l'enfocament sostenible per a la construcció del futur, ja que maximitza els recursos i minimitza els residus en promoure la reutilització, el reciclatge i la renovació de materials.