European Building Summit 2023

La industrialització del procés de la construcció: un enfocament sostenible i eficient per al futur

La industrialització del procés de la construcció s’ha convertit en una necessitat imperant en la nostra societat perquè aplicant-la obtindrem nombrosos beneficis per al sector, tenint en compte les seves necessitats actuals. Amb l’objectiu de ser més sostenibles i eficients, el sector de la construcció s’encamina a abandonar els mètodes tradicionals i buscar noves maneres d’abordar la construcció. En el European Building Summit Barcelona es va parlar de com industrialitzar en el sector de la construcció, i es va poder escoltar experts que treballen amb tecnologies innovadores que lideren aquesta transformació.

Començar de zero

María Begoña López, de Components i Unitats, va exposar que, per a avançar cap a la veritable industrialització, hem d’abandonar la idea que la indústria ha de marcar l’entorn i, en el seu lloc, adaptar la indústria a les característiques i necessitats del context. Per a López, “això implica desaprendre els mètodes i conceptes tradicionals i pensar de manera innovadora”. La figura de l’enginyer d’industrialització es torna essencial en aquest procés, ja que té la capacitat de repensar els processos de construcció i buscar noves solucions que siguin sostenibles i eficients.

Sergio Baragaño va exposar l’experiència de Room 2030, on busquen crear nous hàbitats industrialitzats. El seu enfocament es basa en el disseny per a la fabricació en sèrie, amb èmfasi en el producte, l’assemblatge i la gestió de l’ecosistema. Encara que la seva finalitat és fabricar en sèrie, aquests hàbitats també s’adapten a l’entorn, a la normativa i a les necessitats del consumidor. Per a aconseguir-ho, segueix un sistema similar al xassís d’un automòbil, cerca maximitzar la prefabricació i estandardització de components per a aconseguir una major eficiència en la construcció.

Un dels desafiaments de la construcció ha estat la baixa productivitat des de la dècada de 1950 fins a 2012. És per això que empreses com Byrden Wood, representada a l’EBS Barcelona per Guillermo Grillo, treballen en el desenvolupament de components més eficients mitjançant la utilització de models digitals. Aquests models permeten estudiar prèviament quins components combinar per a obtenir eficiència, sostenibilitat i economia. I aquí, la tecnologia 3D exerceix un paper clau en permetre una major precisió i previsió en la planificació i el disseny de projectes.

El bon ús de la informació

La introducció d’eines com el Building Information Modeling (BIM) i els processos 4.0 són fonamentals en la transició digital de la construcció. Sobre això, va parlar Ramón Ribó, CEO de Scipedia, que va remarcar la importància de la gestió adequada de la informació mitjançant BIM perquè facilita les operacions i permet el treball col·laboratiu de tots els implicats en el procés constructiu. D’altra banda, Montserrat Monteagudo, responsable de la secció de Cartografia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va reclamar l’ús de models BIM del territori per a proporcionar una plataforma oberta que faciliti el treball en la construcció i la planificació urbana.

En definitiva, la tecnologia no sols ajuda al sector a millorar els processos d’industrialització, redueix el temps de construcció, minimitza els riscos laborals, i permet lliurar l’obra amb majors garanties de qualitat i acabada en 4 o 6 mesos, com van exposar Joan Vallès i David Breva, directius de la Constructora del Cardoner, drive partner del congrés, sinó que també ha de ser una eina que permeti minimitzar l’impacte mediambiental de l’edificació en l’entorn.