No et perdis l'esdeveniment internacional de referència sobre la construcció industrialitzada, la sostenibilitat y la rehabilitació

00
Dies
00
Hores
00
Minuts
00
Segons

L’European BIM Summit es converteix en l’European Building Summit Barcelona

L’European BIM Summit, organitzat pel Col·legi de l’Arquitectura tècnica de Barcelona i amb cobertura internacional,  ha estat un fòrum de debat sobre el BIM amb la voluntat de promoure un sector de la construcció més eficient, col·laboratiu, modern i respectuós en la utilització dels recursos públics, privats i naturals.

Han estat 7 edicions en les quals han participat ponents, congressistes i patrocinadors d’arreu del món amb un total aproximat de 4.000 participants.

Ara és el moment de fer un pas endavant, passem del European BIM Summit al European Building Summit, una evolució que ens ajuda a integrar en el congrés  la construcció industrialitzada, la sostenibilitat i la renovació.

En el marc de Construmat iniciarem el nou European Building Summit els dies 24 (una jornada) i 25 de maig (mitja jornada) amb ponents nacionals i internacionals i una capacitat presencial limitada a 240 congressistes

Aquests són els tres eixos del nou European Building Summit:

Industrialització

Industrialitzar o no industrialitzar? Aquesta és la qüestió.

Mentre en altres latituds, abans de començar qualsevol projecte es pensa quines parts es poden industrialitzar, a nosaltres ens costa donar aquest pas. Un dels nostres convidats, Mark Farmer, va redactar el célebre informe “Modernise or Die” pel govern del Regne Unit, justificant de forma raonada, clara i justificada que amb els reptes que tenim en aquest moment sobre la taula -mancança de mà d’obra qualificada, pressió social per l’acompliment de terminis i pressupostos, millora ambiental…-, la construcció tradicional no pot abordar la necessitat d’habitatge i equipaments que el creixement de la població està demandant.

Sostenibilitat

La Sostenibilitat s’ha erigit com un dels temes claus en qualsevol sector productiu. El sector de la Construcció té pendent incorporar moltes de les variables que afecten al clima. Tenim un deure a fer en quant concebre un projecte de manera col·laborativa, introduint ,tal com marca la llei, el concepte d’anàlisi de cicle de vida, assumint el CO2 embegut dels materials i entenent el fet constructiu com un mecanisme de compensació ambiental. Aquests termes afecten directament a com escollim una estructura, a quin serà el pes de la nostre edificació i quins vectors socials, ambientals i econòmics incorporem, inclús en el mateix moment de construir. 

I vinculat a la sostenibilitat ens trobem amb la circularitat dels materials. Els passaports dels materials poden funcionar com una eina crucial per accelerar aquest canvi. En canviar la perspectiva dels materials i en reconèixer el seu valor econòmic continu, l’entorn construït es converteix en un dipòsit de materials que es pot reutilitzar.

Rehabilitació

Tenim 27 milions d’edificis residencials fora de normativa en el país. I Europa ens demana que actualitzem la seva “performance” energètica. La rehabilitació energètica s’està conformant com la activitat primordial del nostre sector, però també la renovació dels mateixos espais per a nou programes i nous condicionants afecta la mirada sobre aquests edificis. El BIM i la Construcció 4.0 venen a introduir noves maneres d’acotar aquest tipus de projectes, introduint tecnologies que no pensàvem fa 5 anys que les poguéssim utilitzar d’una forma directe.