European Building Summit 2023

Eines i models per a una construcció sostenible, el repte de fer més amb menys

Avançar cap a la sostenibilitat és un repte i una urgència de caràcter mundial. Pel que el sector de la construcció no es pot quedar al marge. El creixement demogràfic, la generació desmesurada de residus i la urgència de reduir les emissions de carboni exigeixen un enfocament responsable i conscient de les nostres accions. El European Building Summit – celebrat els dies 24 i 25 de maig en Fira de Barcelona – va tractar algunes de les opcions i eines amb les quals compta el sector.

En la seva intervenció d’obertura, el professor Thomas Winterstetter, CEO de Werber Sobek, va recordar als congressistes que “només tenim un planeta en el qual poder viure, per la qual cosa cal cuidar-lo”. Al seu torn, va exposar que continua existint un repte de construcció en el món actual donat el creixement demogràfic i la falta d’edificacions en alguns països. Reptes que porten a la necessitat de construir més amb menys material, no es poden permetre construccions com les d’Europa en la resta del planeta.

En aquest sentit, Winterstetter va assenyalar la tecnologia i la innovació o el BIM entre altres, com els grans aliats de la sostenibilitat en facilitar la presa de decisions per a maximitzar l’eficiència energètica, la reducció de residus i l’optimització de recursos. A més, el disseny d’edificis amb capacitat de desmuntatge i la reutilització de materials es torna crucial per a fomentar l’economia circular i reduir l’impacte ambiental. A més d’escoltar a Winterstetter, un dels millors enginyers del món, el European Building Summit va donar l’oportunitat de conèixer altres experiències com la de EOS Zenit energy que, de la mà d’Iván Madrigal, es va conèixer la seva aposta per la rehabilitació.

Aprofitar la “renovation wave”

La Unió Europea té l’objectiu de reduir a zero les emissions de CO₂ del parc d’edificis actual abans del 2030. Per a aconseguir-ho, ha posat en marxa iniciatives com la “Renovation Wave”, que obliga a renovar 35 milions d’edificis abans d’aquesta data. Aquesta renovació integral implica passar de l’incentiu a l’obligació i abordar tant edificis públics com residencials. La descarbonització i la consideració del cicle de vida dels edificis són aspectes fonamentals per a accelerar la transició cap a un entorn construït més sostenible. Per això, EOS Zenit ha creat la figura de l’agent rehabilitador d’edificis. Un model integrador de tots els processos pensat per a facilitar la transició als veïns. És una figura que s’encarrega de realitzar tots els passos de rehabilitació cap a un edifici sostenible.

La importància de mesurar

Per a avançar cap a una construcció sostenible és necessari un esforç conjunt que inclogui l’adopció d’enfocaments responsables en tots els nivells que permetin impulsar nous marcs legals, implementar estratègies eficients, mesurar i avaluar l’impacte de l’edificació. És precisament el mesurament de l’impacte ambiental dels edificis un aspecte essencial per a garantir l’eficàcia de les polítiques i regulacions en matèria de sostenibilitat.

Sobre això va parlar Licinio Alfaro, cap del departament de Construcció Sostenible del ITeC, que va exposar que les noves tecnologies ens ajuden a mesurar l’impacte en carboni que té cada metre quadrat edificat de cada edifici. Un càlcul que ha de ser calculat i compartit seguint un marc tècnic i legal comú. Malgrat això, la importància resideix a calcular (des de ja) i buscar els mecanismes per a minimitzar-ho.

En el European Building Summit es va evidenciar que la sostenibilitat és un assumpte urgent que el sector de la construcció ha d’abordar sense demores.