European Building Summit 2023

MUSAAT confirma su el seu compromis amb l’European BIM Summit amb el seu patrocini Gold

MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija, és un altre dels Gold Partner de l’European BIM Summit. La companyia, especialitzada en assegurances de Responsabilitat Civil i de la construcció, porta 40 anys assegurant el treball de tots els professionals de la construcció. Avui dia, MUSAAT recolza el treball de gairebé 30.000 professionals a tota Espanya. I no només això, ja que, gràcies al seu know-how del sector, en els últims anys ha ampliat el seu focus d’activitat i, ara, també ofereix les seves assegurances a un ampli ventall de professionals que intervenen en projectes d’edificació, com ara promotors i constructors immobiliaris, signatures d’enginyeria, autopromotors, gabinets tècnics, laboratoris d’assaig, etc. També posa a disposició d’aquests col·lectius la realització d’estudis permanents dels riscos i els seus serveis d’assessorament sobre mesures de prevenció que són d’interès de l’assegurat.

MUSAAT opera en tot el territori nacional. Per a això, compta amb la col·laboració de les Societats de Mediació en Assegurances dels Col·legis Oficials d’Aparelladors/AT/IE. Els principals trets distintius de la companyia són la solidesa, la varietat i el rendiment dels seus productes i serveis.

En 2007, MUSAAT va constituir així mateix la Fundació que porta el seu nom, amb el compromís de donar resposta a la necessitat d’emprendre, incentivar i fomentar iniciatives que condueixin a una millora de la sinistralitat, com ara la prevenció d’accidents laborals i una major qualitat en l’edificació.