European Building Summit 2023

Els beneficis de la digitalització en el sector de la construcció

En les darreres dècades, la digitalització ha transformat molts sectors de l’economia, entre ells, el de la construcció. L’adopció de noves tecnologies i eines digitals ha revolucionat la forma en què es planifiquen, dissenyen, construeixen i gestionen els projectes de construcció. En aquest article, explorarem alguns dels principals impactes de la digitalització en aquest sector.

Major eficiència en la planificació i el disseny

La digitalització ha permès als professionals de la construcció utilitzar eines avançades de modelatge 3D i simulació d’edificis per a planificar i dissenyar projectes de manera més eficient i precisa, recreant com serà el procés d’edificació abans d’iniciar-lo i preveure riscos.

A més, hi ha altres tecnologies com els sistemes d’informació geogràfica (SIG) que s’utilitzen per a analitzar dades sobre el terreny i planificar projectes de construcció de manera més efectiva.

Finalment, programes de disseny assistit per computadora (CAD) permeten als arquitectes i dissenyadors crear dissenys detallats i precisos que es poden ajustar i modificar fàcilment a la necessitat de cada projecte.

Major seguretat en el lloc de construcció

La digitalització també ha millorat la seguretat en el lloc de construcció. Els drons s’utilitzen per a realitzar inspeccions i avaluacions de riscos en llocs de difícil accés. Les ulleres intel·ligents i altres dispositius portàtils permeten als treballadors rebre informació en temps real sobre la seguretat i les precaucions a prendre per a evitar accidents.

Al seu torn, comptem amb algorismes digitals que ens poden ajudar en la presa de decisions en el procés de construcció, com són la simulació del pas del temps en un material o un altre.

En una última anotació sobre seguretat, cal destacar la construcció off-site. Que, com ja comptem en un altre article del blog, és una gran revolució pendent del sector que reduiria tant els sobrecostos com l’alta sinistralitat. Un model que està estretament relacionat amb la digitalització.

Reducció de costos i temps de construcció

La digitalització també ha permès una reducció de costos i temps de construcció. Les eines digitals de planificació i disseny permeten als equips identificar i resoldre problemes abans que s’iniciïn els treballs de construcció, la qual cosa redueix els costos i el temps de treball. Al seu torn, ha permès l’automatització de moltes tasques, la qual cosa redueix els errors i el temps necessari per a completar-les.

En aquest aspecte, l’ús de dades és clau. La tecnologia Big Data ens permet aquest maneig massiu de dades que aporta valor al procés constructiu. És a través de la gestió i l’anàlisi dels mateixos que podem minimitzar riscos i millorar els marges productius i econòmics.

És més sostenible que l’edificació tradicional

Com hem dit anteriorment, les noves tecnologies permeten al sector de la construcció treballar amb una major previsió i ajustar necessitats. Amb això, es pot mesurar amb precisió els materials necessaris per a cada projecte i evitar que el 35% dels materials es malbaratin com passa en la construcció tradicional.

Tot això, permet que es converteixi en un procés circular en què no es danyi tant l’entorn i s’ajusti millor el pressupost, generant així, un sistema més sostenible, també econòmicament.

No obstant això, malgrat els molts beneficis de la digitalització en la construcció, encara existeixen desafiaments que han d’abordar-se. La falta d’habilitats digitals entre els treballadors, familiaritzats amb el model tradicional, és un obstacle important per a l’aplicació de noves tecnologies.

En conclusió, estem lluny de la plena digitalització en el sector. Però és el camí a seguir per a millorar l’eficiència en la planificació i el disseny, la seguretat en el lloc de construcció, i reduir els costos i el temps de construcció.

A mesura que les tecnologies digitals continuïn evolucionant, s’espera que l’impacte de la digitalització en la construcció continuï sent profund i transformador, sobre això parlarem en l’European Building Summit Barcelona 2023.